அத்திவரதர் தரிசன நேரம் மற்றும் உற்சவவிபரம் – முக்கிய திருவிழாக்கள்

- Advertisement -

அத்திவரதர் தரிசன நேரம் மற்றும் உற்சவவிபரம் – முக்கிய திருவிழாக்கள்

athi_varadhar

நாள் அத்திவரதர்  தரிசன நேரம் உற்சவவிபரம்
July 6, 2019 காலை 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை கோடை உற்சவம்
July 7, 2019 காலை 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை கோடை உற்சவம்
July 8, 2019 காலை 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை கோடை உற்சவம்
July 9, 2019 காலை 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை கோடை உற்சவம்
July 10, 2019 காலை 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை கோடை உற்சவம்
July 11, 2019 காலை 5 மணி முதல் பிற்பகல்  4 மணி வரை ஆனி கருடன் ( பரதத்வ நிர்ணயம் )
July 12, 2019 காலை 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
July 13, 2019 காலை 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை நாத முனிகள் சாற்றுமுறை
July 14, 2019 – July 24, 2019 காலை 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
July 25, 2019 – Aug 2, 2019 காலை 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை திரு ஆடிபூரம் கல்யாணம் (9 நாட்கள் )
Aug 3, 2019 – Aug 4, 2019 காலை 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை திரு ஆடிபூரம் கல்யாணம்
August 13, 2019 காலை 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை ஆளவந்தார் சாற்றுமுறை
August 15, 2019 காலை 5 மணி முதல் பிற்பகல்  5 மணி வரை ஆடி கருடன்
August 16, 2019 காலை 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை
August 17, 2019 காலை 5 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை அத்திவரதர் வைபவம் நிறைவு
- Advertisement -

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent Posts